- PENERAJU KEMAHIRAN TERBILANG -

VISI, MISI & OBJEKTIF


VISI
  • Menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.

MISI

 

  • Melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing.

OBJEKTIF
  • Melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi sektor perindustrian.

  • Meninggikan kemahiran pekerja-pekerja industri bagi membolehkan mereka memberi sumbangan dengan lebih berkesan ke arah pembangunan negara.

  • Memudahkan para lepasan sekolah mendapat pekerjaan melalui latihan kemahiran perindustrian yang sistematik.