- PENERAJU KEMAHIRAN TERBILANG -

 


PELAJAR SEMASA

MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) ditubuhkan bagi memberi pendedahan dan pengalaman pada pelajar menjadi pemimpin di masa depan, selain membantu pihak pegurusan Institut menangani masalah disiplin pelajar.

 

MPP juga berfungsi sebagai saluran bagi para pelajar mengemukakan masalah - masalah mereka kepada pihak Institut. MPP dianggotai oleh seorang Presiden dan beberapa orang ahli yang dipilih melalui pengundian oleh para pelajar.

MEDIA SOSIAL RASMI ILP SELANDAR

Lawati laman media rasmi ILP Selandar 

eTOS

Sistem Atas Talian e-Kajian Pengesanan (Kebolehkerjaan)