- PENERAJU KEMAHIRAN TERBILANG -


  • Pengurusan kewangan institut secara keseluruhan.
  • Menyediakan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan tahunan dan laporan perbelanjaan setiap bulan.
  • Mengawal perbelanjaan peruntukan menyelenggara akaun dan rekod kewangan.