- PENERAJU KEMAHIRAN TERBILANG -


  • Mengurus dan menyelaras tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berkaitan dengan hal ehwal pentadbiran, kelengkapan pejabat, stor dan kenderaan jabatan, urusan tempahan bilik mesyuarat dan makan minum, aktiviti pengeposan dan surat menyurat.
  • Mengurus dan menyelenggara sistem fail dan dokumen berkaitan pentadbiran, perkhidmatan dan perjawatan.
  • Mengurus dan memantau pengurusan asrama pelajar dan dewan makan.