- PENERAJU KEMAHIRAN TERBILANG -


Merealisasikan objektif institut dengan menyediakan perkhidmatan sokongan dan kemudahan khususnya dalam System Administration (Aplikasi, Komputer & Rangkaian), Multimedia dan Perpustakaan.

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

System Administration

  • Mengendalian, menyelenggaraan dan memantau infranstruktur dan sistem ICT institut.
  • Operasi Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT di Makmal / Pejabat / Bilik Server
  • Pelupusan/ peminjaman Harta Modal Dan Inventori
  • Pemantauan dan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Atas Talian seperti Hrmis, email MyGovUC, Traning Management System (TMS), Learning Management System (LMS), ePerolehan, eKursus Jangka Pendek dan lain-lain.

Multimedia

  • Pembangunan dan Penyelenggaraan Laman Web Rasmi Institut serta mengemaskini isi kandungan laman web dari semasa ke semasa
  • Penyediaan artikel, grafik dan video untuk hebahan media sosial dan laman web
  • Khidmat sokongan rekabentuk grafik/ video editing/ Peralatan kamera 

Perpustakaan

  • Peminjaman Bahan Bacaan
  • Pemulangan Bahan Bacaan
  • Penerimaan Bahan Bacaan dari Pembekal