PIAGAM PELANGGAN


 

PIAGAM PELANGGAN INSTITUT LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA

  • Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya (3) tiga minggu sebelum kursus bermula.
  • Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalm tempoh lapan (8)  minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut.
  • Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula;
  • Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus; dan.
  • Semasa aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga.

STATISTIK PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN ILP SELANDAR (SEHINGGA 29 FEBRUARI 2024)
BIL PIAGAM PELANGGAN PERATUS PENCAPAIAN
1 Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya (3) tiga minggu sebelum kursus bermula. 100%
2 Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalm tempoh lapan (8)  minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut. 100%
3 Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula. 100%
4 Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus. 100%
5 Semasa aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga. 100%