06 - 530 3000      ilpselandar@jtm.gov.my      Isnin - Jumaat (8.00 am - 5.00 pm)
 

PIAGAM PELANGGAN & PERCAPAIAN


 

PIAGAM PELANGGAN ILP SELANDAR

  • Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya (3) tiga minggu sebelum kursus bermula.
  • Memastikan pelajar-pelajar lepasan ILP Selandar disahkan layak dianugerahkan sijil berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalm tempoh lapan (8)  minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut.
  • Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula;
  • Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus; dan.
  • Tindakan Pegawai Aduan Pelanggan menguruskan aduan semasa dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga.

 


 

STATISTIK PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN ILP SELANDAR

BIL

PIAGAM PELANGGAN (tarikh kemaskini pada 30 April 2024)

PERATUS PENCAPAIAN
1 Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya (3) tiga minggu sebelum kursus bermula. 100%
2 Memastikan pelajar-pelajar lepasan ILP Selandar disahkan layak dianugerahkan sijil berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalm tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut. 100%
3 Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula. 100%
4 Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus. 100%
5

Tindakan Pegawai Aduan Pelanggan menguruskan aduan semasa dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga.

Kriteria Penilaian Memuaskan Tidak Memuaskan
a) Mesra, sopan dan memberi layanan yang adil 100% 0%
b) Cepat dan responsif 100% 0%
c) Staf membantu & memberi maklumat dengan tepat 100% 0%
d) Kondusif 100%  0%

 

100%