06 - 530 3000      ilpselandar@jtm.gov.my      Isnin - Jumaat (8.00 am - 5.00 pm)
 

BAHAGIAN PUSAT SUMBER & MULTIMEDIA (BPSM)


Merealisasikan objektif institut dengan menyediakan perkhidmatan sokongan dan kemudahan khususnya dalam System Administration (Aplikasi, Komputer & Rangkaian), Multimedia dan Perpustakaan.

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

System Administration

  • Mengendalian, menyelenggaraan dan memantau infranstruktur dan sistem ICT institut.
  • Operasi Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT di Makmal / Pejabat / Bilik Server
  • Pelupusan/ peminjaman Harta Modal Dan Inventori
  • Pemantauan dan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Atas Talian seperti Hrmis, email MyGovUC, Traning Management System (TMS), Learning Management System (LMS), ePerolehan, eKursus Jangka Pendek dan lain-lain.

Multimedia

  • Pembangunan dan Penyelenggaraan Laman Web Rasmi Institut serta mengemaskini isi kandungan laman web dari semasa ke semasa
  • Penyediaan artikel, grafik dan video untuk hebahan media sosial dan laman web
  • Khidmat sokongan rekabentuk grafik/ video editing/ Peralatan kamera 

Perpustakaan

  • Peminjaman Bahan Bacaan
  • Pemulangan Bahan Bacaan
  • Penerimaan Bahan Bacaan dari Pembekal

 

Untuk maklumat lanjut, hubungi;

 Telefon : 06 - 530 3000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.