06 - 530 3000      ilpselandar@jtm.gov.my      Isnin - Jumaat (8.00 am - 5.00 pm)
 

BAHAGIAN PENGURUSAN PELAJAR & LATIHAN (BPPL)


  • Mengurus Hal Ehwal Pelajar dalam mengendali rekod pelajar, menyedia program pembangunan ihsan, mengawal disiplin pelajar, menyedia dan menyelia program kokurikulum pelajar, mengendali hal kebajikan pelajar meliputi kemudahan asrama, rawatan, pengangkutan, aduan, masalah dan lain-lain yang berkaitan.
  • Memasukkan maklumat pelajar dalam sistem TMS (Training Management System) yang mana melibatkan pengurusan data pelajar secara online
  • Menguruskan pendaftaran masuk pelajar dan sebagai urusetia minggu suaikenal pelajar-pelajar baru.
    Sebagai urusetia kepada Jawatankuasa Tindakan Disiplin Pelajar.

 

Untuk maklumat lanjut, hubungi;

 Telefon : 06 - 530 3000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.