06 - 530 3000      ilpselandar@jtm.gov.my      Isnin - Jumaat (8.00 am - 5.00 pm)
 

BAHAGIAN KOMUNITI & KHIDMAT SOKONGAN PEKERJAAN (CESS)


  • Unit Komuniti dan Khidmat Sokongan Pekerjaan merupakan satu organisasi yang bertanggungjawab bagi memastikan pelajar-pelajar yang akan menamatkan latihan di ILPS akan mendapatkan pekerjaan.
  • Menyelaras dan menyelia promosi latihan yang melibatkan iklan, ceramah di sekolah, promosi di radio dan tv, penulisan rencana akhbar dan majalah dan mengambil bahagian dalam pameran-pameran yang dianjurkan oleh kerajaan atau pihak swasta.
  • Bertindak sebagai medium perhubungan dengan syarikat-syarikat di sekitar ILPS dalam mempromosikan pelajar keluaran ILJTM.
  • Menguruskan semua hal ehwal kerjasama antara industri dan institut serta meningkatkan penyertaan pihak industri dalam latihan yang dijalankan di ILPS.
  • Memberi keyakinan kepada industri bahawa pelajar keluaran ILPS adalah berkualiti dan memastikan pelajar-pelajar mendapat pekerjaan sebaik sahaja menamatkan latihan.

 

Untuk maklumat lanjut, hubungi;

 Telefon : 06 - 530 3000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.