06 - 530 3000      ilpselandar@jtm.gov.my      Isnin - Jumaat (8.00 am - 5.00 pm)
 

TENDER SEBUT HARGA


KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

BIL. / TAJUK SEBUT HARGA

 

JTM.ILPS.MLK.(S).400-5/7/34 : SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MEMBAIK PULIH KEBOCORAN PAIP BOMBA RUMAH PAM KE BANGUNAN ASRAMA SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP) SELANDAR

 

TARIKH / MASA TUTUP SEBUT HARGA

 

Taklimat & Lawatan Tapak akan diadakan pada;

Tarikh: 23 April 2024 (Selasa)

Masa: 10.00 pagi

Tempat: Foyer Dewan Teknokrat ILP Selandar, Lot 1468 Jalan Batang Melaka, 77500 Selandar, Melaka


Tarikh tutup sebut harga;

Tarikh: 29 April 2024 (Isnin)

Masa: 12.00 tengahari

 

Perhatian: Dokumen sebut harga yang dihantar selepas jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

*Dokumen sebut harga akan diedarkan semasa hari lawatan tapak.

.....
MUAT TURUN DOKUMEN

 

Muat turun

 

TEMPAT SERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA

 

PETI SEBUT HARGA

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN SELANDAR

(Lobi Bangunan Pusat Sumber ILP Selandar)