06 - 530 3000      ilpselandar@jtm.gov.my      Isnin - Jumaat (8.00 am - 5.00 pm)
 

JABATAN MEKANIKAL & PENGELUARAN


Bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat daripada sektor industri untuk pekerja teknikal terlatih, Jabatan Mekanikal & Pengeluaran ILP Selandar sentiasa komited dalam menghasilkan modal insan yang berkemahiran, berkualiti dan berdaya saing serta memupuk budaya kerja yang memberi fokus kepada penghasilan produk dan perkhidmatan berkualiti sejajar dengan kehendak misi dan visi JTM. Diterajui seorang Ketua Jabatan dan 2 Ketua Bahagian, Jabatan ini menawarkan latihan kemahiran yang memenuhi kehendak silibus yang telah ditetapkan. 

Terdapat dua bahagian di bawah Jabatan Teknologi Komputer iaitu:-

01 Bahagian Teknologi Minyak dan Gas (Lukisan Perpaipan)

02 Bahagian Rekabentuk Produk Industri

 

Untuk maklumat lanjut, hubungi;

 Telefon : 06 - 530 3000

Bahagian Teknologi Minyak dan Gas (Lukisan Perpaipan) Bahagian Rekabentuk Produk Industri
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.