06 - 530 3000      ilpselandar@jtm.gov.my      Isnin - Jumaat (8.00 am - 5.00 pm)
 

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT


Jabatan Teknologi Maklumat ILP Selandar diterajui seorang Ketua Jabatan dan 3 Ketua Bahagian di samping barisan tenaga pensyarah yang berkemahiran tinggi dan berpengalaman. Jabatan Teknologi Maklumat menawarkan latihan kemahiran yang efisien bagi menghasilkan modal insan negara yang berkualiti dan berdaya saing. Penekanan dalam latihan teknikal mampu melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi seiring dengan hasrat kerajaan yang memerlukan lebih ramai tenaga mahir negara dalam mendepani cabaran Revolusi Industri 4.0.

Terdapat 3 (tiga) bahagian di bawah Jabatan Teknologi Maklumat iaitu:-

01 - Bahagian Teknologi Komputer (Sistem)

02 - Bahagian Teknologi Komputer (Rangkaian)

03 - Bahagian Teknologi Perisian (Pembangunan Aplikasi Web)

 

Untuk maklumat lanjut, hubungi;

 Telefon : 06 - 530 3000

Bahagian Teknologi Komputer (Sistem) Bahagian Teknologi Komputer (Rangkaian) Bahagian Teknologi Perisian (Pembangunan Aplikasi Web)
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.