06 - 530 3000      ilpselandar@jtm.gov.my      Isnin - Jumaat (8.00 am - 5.00 pm)
 

KURSUS JANGKA PENDEK


Selain daripada menawarkan program-program latihan secara sepenuh masa, ILPS juga menawarkan pelbagai kursus jangka pendek secara separuh masa. Sepanjang tahun 2018, sebanyak 72 kursus jangka pendek telah berjaya dianjurkan dengan bilangan peserta seramai 1328 orang peserta yang terdiri daripada kakitangan awam, sektor swasta, individu dan juga pelajar-pelajar IPT , kolej vokasional dan sekolah.

 

KAEDAH PERLAKSANAAN

Kursus-kursus dijalankan pada hujung minggu dan juga hari bekerja mengikut permintaan peserta.

 

PESERTA

Terbuka (Pekerja sektor awam/swasta, pelajar sekolah/IPT dan orang awam)

 

Untuk maklumat lanjut, hubungi;

BAHAGIAN KOMUNITI & KHIDMAT SOKONGAN PEKERJAAN (CESS)

 Telefon : 06 - 530 3000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.