06 - 530 3000      ilpselandar@jtm.gov.my      Isnin - Jumaat (8.00 am - 5.00 pm)
 

KURSUS SEPENUH MASA


 
Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selandar menawarkan kursus sepenuh masa untuk program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM). Kursus-kursus yang ditawarkan ialah Teknologi Perisian (Pembangunan Aplikasi Web), Teknologi Komputer (Sistem), Teknologi Komputer (Rangkaian), Teknologi Minyak Dan Gas (Lukisan Perpaipan) dan Teknologi Rekabentuk Produk Industri.
 
 
TEKNOLOGI PERISIAN (PEMBANGUNAN APLIKASI WEB)
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)
 
Jangka masa kursus: 2 tahun 3 bulan (27 bulan) termasuk Latihan Industri (di syarikat atau agensi berkaitan)

 
 
 
TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)
 
Jangka masa kursus: 1 tahun 9 bulan (21 bulan) termasuk Latihan Industri (di syarikat atau agensi berkaitan)

 
 
 
TEKNOLOGI KOMPUTER (RANGKAIAN)
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)
 
Jangka masa kursus: 1 tahun 9 bulan (21 bulan) termasuk Latihan Industri (di syarikat atau agensi berkaitan)

 
 
 
TEKNOLOGI MINYAK & GAS (LUKISAN PERPAIPAN)
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)
 
Jangka masa kursus: 1 tahun 9 bulan (21 bulan) termasuk Latihan Industri (di syarikat atau agensi berkaitan)

 
 
 
TEKNOLOGI REKABENTUK PRODUK INDUSTRI
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)
 
Jangka masa kursus: 1 tahun 9 bulan (21 bulan) termasuk Latihan Industri (di syarikat atau agensi berkaitan)