06 - 530 3000      ilpselandar@jtm.gov.my      Isnin - Jumaat (8.00 am - 5.00 pm)
 

BERITA SEMASA


 

BENGKEL MIKROBOTIK BITARA MADANI 2023: MENINGKATKAN KEPAKARAN GURU SEKOLAH

08 November 2023 – Pejabat Pendidikan Daerah Jasin dengan kerjasama ILP Selandar telah menganjurkan bengkel bertajuk "Bengkel Mikrobotik Bitara Madani 2023". Bengkel ini telah berjaya mengumpulkan para guru sekolah di daerah Jasin untuk meningkatkan kepakaran mereka dalam bidang robotik.

Dalam sesi perkongsian, terdapat dua teraju utama kepakaran, iaitu En. Mohd Saimi dan Pn. Haizan dari ILP Selandar yang telah berkongsi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang robotik. Para guru telah diberikan pendedahan tentang komponen mikrobotik, cara-cara pengekodan arahan, serta langkah-langkah penjagaan robot yang baik.
Salah satu aspek penting yang dibincangkan dalam bengkel ini adalah komponen mikrobotik. Para guru diajar tentang komponen-komponen utama yang terdapat dalam mikrobotik dan bagaimana setiap komponen berfungsi secara individu maupun bersama-sama. Pengetahuan ini akan membolehkan para guru untuk memahami dan mengendalikan mikrobotik dengan lebih baik.
 
Selain itu, para guru juga diajar tentang cara-cara pengekodan arahan dalam mikrobotik. Pengekodan arahan adalah langkah penting dalam mengendalikan robot dan memastikan bahawa robot bergerak mengikut arahan yang dikehendaki. Dalam bengkel ini, para guru diberikan pendedahan tentang pelbagai jenis pengekodan arahan dan cara-cara mengaplikasikannya dalam mikrobotik.
 
Langkah penjagaan robot dengan baik juga menjadi fokus dalam bengkel ini. Para guru diajar tentang langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menggunakan dan menjaga robot. Penjagaan yang betul akan memastikan keselamatan para pengguna dan juga memanjangkan jangka hayat robot.
 
Bengkel Mikrobotik Bitara Madani 2023 turut disiarkan secara langsung melalui saluran Youtube Live. Ini membolehkan lebih ramai pihak berkepentingan termasuk guru-guru dari luar daerah Jasin untuk menyaksikan dan mendapatkan manfaat daripada bengkel ini.
 
Diharapkan dengan adanya Bengkel Mikrobotik Bitara Madani 2023 ini, para guru sekolah di daerah Jasin akan dapat meningkatkan kepakaran mereka dalam bidang robotik. Keupayaan mereka untuk mengendalikan mikrobotik dengan baik akan memberi impak positif kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Terima kasih kepada Pejabat Pendidikan Daerah Jasin dan ILP Selandar atas inisiatif menganjurkan bengkel ini yang sangat bermanfaat kepada komuniti pendidikan.